Cách kiểm tra card màn hình có hoạt động không?

Như tiêu đề thì mình đang muốn tìm hiểu xem cách kiểm tra card màn hình có hoạt động không? – Làm sao để biết card màn hình đang hoạt động hay không ạ?

Mọi người giúp mình với!

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.