Cài win 10 bị lỗi full disk?

Tình hình là máy em mới lên Win 10, và bị lỗi full disk rất khó chịu. Em đã thử dùng task manager tắt mấy cái app tốn nhiều rồi mà không ăn thua. Anh em nào giúp em với ạ! huhuhu

E đã thử các cánh trên mạng rồi đều không ăn thua! zzz

on May 27, 2019.
Add Comment
2 Answer(s)

^^! Mình cũng bị vụ này, cách tốt nhất là thay SSD, bao xin luôn nha em!

Add Comment

SSD thẳng tiến thôi bạn, combo hoàn hảo SSD để boot còn HDD chứa dữ liệu. Đảm bảo ko còn tình trạng này nữa

Answered on June 2, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.