FPS là gì?

Trong game thì mình hay thấy nói về FPS, vậy FPS là gì?, mình chỉ thấy FPS giảm thì lag mà tăng thì mượt. Mà FPS có ảnh hưởng gì nhiều hay có gì hay hơn nữa không ạ?

Add Comment
1 Answer(s)

Có 2 loại FPS

FPS là frame per second tức số khung hình trên giây.  Hình ảnh trên máy tính của bạn được hiển thị là ghép nhiều hình ảnh lại để tạo thành chuyển động (Bạn có nhớ ngày nhỏ vẽ hình lên cuốn sách/vở xong lật để thấy nó chuyển động không). Thì FPS tức số hình ảnh xuất hiện trong 1 s. Thường để có mức chơi game tốt không bị lag thì FPS cỡ 60fps tức có 60 hình ảnh xuất hiện trong 1 giây.

Thứ 2 là FPS thường hay nói là game FPS thì FPS ở đây là là khác.

FPS là First-person shooter tức game góc nhìn thứ nhất. Tức bạn sẽ không thấy chính mình. Bạn chỉ thấy những thứ mình cầm.Giống như bạn nhập vai vào nhân vật. Những gì bạn thấy là những gì trong mắt của nhân vật.

Answered on July 31, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.