Iphone Lock là gì?

Iphone Lock là gì hả mọi người? Tại sao nó lại rẻ hơn những điện thoại bình thường? Sao người ta mua Iphone lock, nó có phải iphone cũ không? Và giờ mình có nên mua Iphone Lock không?

Add Comment
1 Answer(s)

Ở nước ngoài. Apple có hợp tác với nhà mạng. Nếu người nào đó cam kết chỉ sử dụng nhà mạng đó thì sẽ được khuyến mãi mua Iphone với giá rẻ.  Những bản Iphone đó bị khóa, tức bạn sẽ không xài được sim khác. Tuy nhiên về VN thì ngta có thể bẻ khóa được. Và bán với giá rẻ.

Mặc dù có 1 số lỗi nhỏ nhưng Iphone Lock xài gần như y chang Iphone mới!

Answered on July 31, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.