Nút cpi trên chuột có tác dụng gì?

Mình mới mua con chuột gaming,  mình thấy trên chuột có nút CPI, nhưng không hiểu nút này để làm gì, và có tác dụng gì! E cũng xem nhiều bài hướng dẫn nhưng chả hiệu gì. Mọi người cho em hỏi nút CPI trên chuột có tác dụng gì với?

Add Comment
1 Answer(s)
Best answer

Đơn giản mà!
CPI là Count per Inche, mà 1 inche=2,54cm. Tức CPI là số điểm điểm ảnh (pixel) mà chuột trên máy tính bạn di chuyển khi bạn di chuyển 2,54cm ở ngoài thật. Ví dụ với chuột gaming của bạn đang ở mức 1000 DPI thì khi bạn di chuyển chuột 1inche=2,54cm thì bạn sẽ di chuyển được 1000 pixel. Vậy với màn hình có kích thước 1920×1080 thì 1000 pixel là được nữa màn hình rồi.

CPI với DPI là tương tự nhau, chỉ khác cái tên gọi 😀

Answered on June 2, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.