Switch quang học là gì

Mình nghe nói tới switch quang học, mà vẫn chưa hiểu làm về switch quang học, mọi người cho em hỏi switch quang học là gì?

Add Comment
1 Answer(s)

Switch quang học là một loại switch nằm trong bàn phím cơ và thay vì sử dụng toàn cơ thì dùng hồng ngoại để truyền tín hiệu, nên được gọi là switch quang học. Có một loại switch quang học độc đáo đó chính là switch quang học trục đọc, bạn đọc ở đây để hiểu thêm về kiến thức chuẩn của Switch quang học: http://rog-masters.vn/flaretech-switches/

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.