Cách chặn quảng cáo trên máy tính và điện thoại?

Em hay xem phim, mà quảng cáo nhiều quá. Em muốn chặn quảng cáo, có cách nào chặn quảng cao hiệu quả trên máy tính với điện thoại luôn không nhỉ?

Add Comment
1 Answer(s)

Trên máy tính

Mình đang xài Adblock plus thấy rất hiệu quả và Ok.  ngoài ra bạn cũng có thể xài thêm Ghostery. Cả 2 đều là những addon trên Firefox và Extension trên chrome.

Còn nếu muốn mạnh hơn thì mua thêm key bản quyền Internet sercurity của Kaspersky (KIS) rồi bật chế độ chặn quản cáo lên. Bao ngon luôn. Mua xài được cả trên máy tính và điện thoại luôn.

Trên Iphone dùng Adblock pro để clear ads trên safari.

Hoặc xài trình duyệt dolphing (ngon hơn chrome) rồi bật chế độ chặn quảng cáo là được.

Android thì chắc không phải bàn nhiều vì phần mềm chặn có đầy. Có điều tốt nhất cứ mua mấy bản trả phí của KIS là ngon nhất rồi. Bọn App free nó chặn của tụi khác thay bằng của tụi nó cũng như không.

Answered on January 6, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.