Cách diệt virus trên điện thoại?

Mọi người cho em hỏi cách nào diệt virus trên điện thoại android tốt nhất nhỉ? Chỉ cho em phần mềm cũng được ạ

Add Comment
1 Answer(s)

Điện thoại IOS thì thường ít khi bị lắm. Còn android thì thường do bạn down game , hay mấy cái app gì đó nên mới kiểu bị quảng cáo tùm lum thôi. Cứ gỡ hết mấy cái app nào mà không đáng tin cậy thì sẽ khắc phục được “virus” thôi.

Ngoài ra thì bạn cũng có thể xài Kaspersky mobile để quyet1 virus cho điện thoại.

Còn bước cuối cùng là reset điện thoại về mặc định cũng ok!

Answered on January 17, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.