Cách gỡ ứng dụng trên win 10

Làm sao để gỡ ứng dụng win 10 vậy mọi người. Em thấy máy chậm quá mà có một số cái không dùng, muốn gỡ ra ạ!

Add Comment
2 Answer(s)

Trên Window 10 có rất nhiều cách gỡ ứng dụng, mình giới thiệu bạn một cách mà mình thường xài, và thấy khá hiệu quả và nhanh nhất. Đó là gỡ ứng dụng bằng start.

Từ thanh Start chọn ứng dụng mà bạn cần xóa. Click chuột phải còn Unistall để xóa ứng dụng đó. Easy!

RE: Cách gỡ ứng dụng trên win 10

Sau khi chọn Unistall nó sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa không, bạn chọn Yes là ok. Các ứng dụng thì thường có bẳng setup để xóa, bạn đọc kỉ chọn next next là xóa xong. Đây là cách rất nhanh mà mình share với bạn.

Answered on January 18, 2020.
Add Comment

Cách 2: Gỡ theo cách truyền thống trong cpanel

Có nhiều bạn chưa biết là trong win 10 vẫn có cpanel như bình thường. Bạn cũng vào Start -> Chọn Control Panel -> Programs and Features  -> Chọn ứng dụng, chương trình mà bạn cần gỡ. Sau đó nhấn Unistall hoặc click 2 lần là sẽ xóa.

RE: Cách gỡ ứng dụng trên win 10

Nếu bạn đã xài window 7 thì cái này không quá xa lạ nữa đâu nhỉ?

Answered on January 18, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.