Cách kiểm tra card màn hình có hoạt động không?

Như tiêu đề thì mình đang muốn tìm hiểu xem cách kiểm tra card màn hình có hoạt động không? – Làm sao để biết card màn hình đang hoạt động hay không ạ?

Mọi người giúp mình với!

Add Comment
1 Answer(s)

Cách đơn giản nhất để kiểm tra card màn hình!

Mở nắp case ra xem thử quạt có quay hay không?

kiem tra card man hinh

Mở nắp case ra bạn sẽ thấy máy tính có cấu tạo như thế này, kiểm tra xem cái quạt của card màn hình có quay hay không. Nếu nó quay thì khả năng nó vẫn hoạt động tốt. Không quay thì bật một trò chơi lên xem nó quay chưa, chưa quay nữa thì khả năng card màn hình đã ra đi.

Mà thực ra là card màn hình mà ra đi thì máy tính cũng bật không lên đâu. 😀

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.