Cách tắt máy tính?

Mọi người cho em hỏi có bao nhiêu cách tắt máy tính ạ, có cách nào nhanh nhất không. Máy tính em hay bị đứng máy thì làm sao để tắt em ấn nút nguồn nhưng không được. Với có cách nào hẹn giờ để máy tính tự tắt không ạ?

Add Comment
1 Answer(s)

Cách tắt máy tính nhanh nhất. ALT + F4 cho đến khi hiện ra màn hình tắt máy tính.  Enter 2 lần là xong

Máy bị đứng có 2 cách:

  • Nhấn giữ nút nguồn khoảng 4 5 giây là máy tính tự tắt.
  • Rút dây nguồn

Cách hẹn giờ tắt máy tính (Coppy từ hotrotuvan.com.vn)

Cho dù là window XP, Win 7, Vista, Win 8, Hay Win 10 thì đều có cách hẹn giờ máy tính giống nhau đó chính là sử dụng câu lệnh trong Run

shutdown -s -t 3600

Trong đó thì

  • Shutdown: là lệnh tắt máy
  • s: có nghĩa là shutdown
  • t: là thời gian
  • 3600: tức thời gian 3600 giây =60 phút= 1 giờ. Bạn có thể thay đổi số giây để ra thời gian phù hợp với mình.

Để sử dụng câu lệnh này thì vô cùng đơn giản bạn chỉ cần mở Run từ thanh taskbar hoặc nhấn tổ hợp Phím logo Windows  + R và điền câu lên vào. Thế là xong.

Answered on January 14, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.