Lợi ích và tác hại của máy tính

Em đang làm bài tập, mọi người liệt kê cho em lợi ích và tác hại của máy tính với. Càng nhiều càng tốt ạ. Cảm ơn mọi người.

Add Comment
1 Answer(s)

Lợi ích của máy tính

  • Internet : Kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com hoặc thông tin từ báo chí, wikipedia, trang thông tin …
  • Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới. Kết nối mọi người với nhau, tạo ra môi trường thế giới phẳng. Mọi người có thể tìm được bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác ở khắp mọi nơi.
  • Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum…. Liên lạc với nhau một cách dễ dàng
  • Giải trí: Khi mà cuộc sống ngày quá nhiều mệt mỏi thì máy tính cũng giúp ta giải trí tốt.
  • Nền tảng công nghệ: Trong cách mạng công nghiệp 4.0 thì công nghệ nắm vai trò chủ chốt, và công nghệ thì cần có máy tính.

Trên là một số lợi ích mà mình biết, mọi người bổ sung thêm!

Answered on January 17, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.