Ram ECC là gì?

Mình nghe nói rất nhiều về Ram ECC, mà chẳng hiểu nó để làm gì? có gắn được vào máy tính không? Rog-Master tư vấn em với ạ!

Add Comment
1 Answer(s)

ECC viết tắt là Error Checking and Correction tức là kiếm tra và chỉnh sửa lỗi. Tức ram ECC có chức năng tự động tìm kiếm và sữa lỗi. Bạn có thể thấy mấy cái Ram bình thường nếu gặp lỗi sẽ gặp màn hình xanh huyền thoại. Và với Ram ECC thì khác, ram ECC nếu gặp lỗi thì sẽ nó sẽ tự sữa lỗi luôn, máy tính của bạn sẽ không bị màn hình xanh huyền thoại nữa.

Đặc điểm rõ nét nhất là ram ECC có 9 cái chip nhớ trong khi ram bình thường chỉ có 8 chip nhớ thôi!

RE: Ram ECC là gì?

Mà ram ECC chỉ hợp với các máy workstation hơn. Chứ nhiều máy bình thường, main bình thường thì không cần và cũng không có main hỗ trợ.

Answered on July 12, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.